Betony speciálních vlastností (133YBSV)    2023


Stavební fakulta ČVUT v Praze, Katedra betonových a zděných konstrukcí

Přednášející

Ing. Michal Števula, Ph.D.
prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc. FEng.
Ing. Robert Coufal, Ph.D.
Ing. Kristýna Vinklerová
doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.
Ing. Petr Finkous
Ing. Karel Šeps
MgA. Zuzana Čížková
Ing. Pavel Veselý
Ing. Zdeněk Hlavsa

Podrobný plán semestru (léto 2023)

Středa od 12.00 do 13.40. C208.

1. týden    22.2.2023     Števula (1,13)
2. týden    1.3.2023     Števula (2,5)
3. týden    8.3.2023    Vašková (6)
4. týden    15.3.2023    Števula (11)
5. týden    22.3.2023    Števula MS Teams  (2,12)
6. týden    29.3.2023    Vinklerová (8)
7. týden    5.4.2023    Výuka jako v pondělí.
8. týden    12.4.2023    Veselý (14)
9. týden    19.4.2023    -------
10. týden    26.4.2023    Vítek, Coufal (7)
11. týden    3.5.2023    Hlavsa (4)
12. týden    10.5.2023    Rektorský den
13. týden    17.5.2023    Prezentace a zápočty. Viz níže.

Konzultace s prezentací pro udělení zápočtu

Každá individuálně a maximálně 5 min.: 17.5.2023 - 13.00 až 14.00 hod. MÍSTO: Kulturní centrum Klubovna, ul. Gen. Píky.

Předchozí ročníky:

2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013

Náplň předmětu

1. Úvod. Ukázky realizovaných moderních betonů. Druhy moderních betonů. Názvy. Pojmy.
2. Základní mechanicko-fyzikální vlastnosti. Specifikace betonu. Pevnost v tahu, tlaku, modul pružnosti. Zkoušení.
3. Složky betonu, hydratace, teplo (druhy, funkce, vzájemné působení, vliv na vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu).
4. Beton z recyklovaného kameniva. Druhy recyklovaného kameniva, zdroje, možnosti, omezení. Legislativa.
5. Dotvarování, smršťování. Mechanismus. Opatření. Souvislosti.
6. Vláknobetony: drátkobetony, polymerbetony. Vlastnosti, složení, výhody, omezení, zkoušení, výroba, náročnost, cena, ukázka konkrétních realizací. Proč používat tento materiál.
7. UHPC: Vlastnosti, složení, výhody, omezení, náročnost, cena, výroba, zkoušení, ukázka konkrétních realizací s vysvětlením proč byl použit tento materiál.
8. Pohledové betony, bednění. (Probarvené betony, broušené, otisk bednění, Grafický beton. Bednící systémy.) Rozdělení. Možnosti. Vlastnosti, složení, výhody, omezení, výroba, zkoušení, náročnost, cena, ukázka konkrétních realizací s vysvětlením, proč byl použit tento materiál.
9. Lehké betony, těžké betony. Vlastnosti, složení, výhody, omezení, výroba, zkoušení, náročnost, cena, ukázka konkrétních realizací s vysvětlením proč byl použit tento materiál.
10. Stříkané betony. Vlastnosti, složení, výhody, omezení, výroba, zkoušení, náročnost, cena, ukázka konkrétních realizací s vysvětlením, proč byl použit tento materiál.
11. Ošetřování betonu. Klimatické vlivy a jejich důsledky pro vlastnosti betonu. Opatření. Vnitřní ošetřování.
12. Trvanlivost. Beton a agresivní prostředí. Beton při zatížení požárem. Karbonatace, mráz a rozmrazování s i bez CHRL, chemická agresivita. Alkalicko-křemičitá reakce. Beton s odolností vůči průsaku tlakové vody. Primární odolnost betonu versus sekundární ochrana. Beton v požární situaci. Opatření. Souvislosti. Příklady realizací.
13. Moderní beton v mimořádných aplikacích. Sochy, nábytek apod. Možnosti. Vlastnosti, složení, výhody, omezení, náročnost, cena, ukázka konkrétních realizací s vysvětlením proč byl použit tento materiál.
14. Podlahy a ne-betony. Betony pro podlahy, jejich specifika. Provádění. Další produkty nabízené výrobci betonu: nekonstrukční hmoty, malty, podlahoviny.

Poznámky

1. Výklad je podáván v souvislostech: příčina - následek.
2. Konkrétní materiál ukázán z několika pohledů: architekt, projektant, výrobce, zhotovitel, cena.
3. Každá přednáška obsahuje ukázky skutečných realizací s využitím právě probíraného betonu.
4. V rámci poslední přednášky je obvykle domluvena komentovaná prohlídka betonárny v Praze.

Podmínky k udělení zápočtu

1. Odpovídající účast na přednáškách.
2. Odevzdání prezentace na dané téma do 26. 4. 2023, 10 slidů v powerpointu.
3. Vyzvaná prezentace na základě bodu č. 2.

Informace o betonu

Časopis:
Beton TKS
Knihy:
M. Collepardi – Moderní beton
P.C. Aitcin – Vysokohodnotný beton
Technická pravidla ČBS 03 (2018) Pohledový beton
Technická pravidla ČBS 04 Vodonepropustné betonové konstrukce
Technická pravidla ČBS 05 Modul pružnosti betonu
Web:
eBeton.cz – specifikace betonu
eBeton.cz – Průvodce betonářskou normou ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404
eBeton.cz – Návod na použití betonu

Pojmy, o kterých se v předmětu hovoří

Voda   Cement   Kamenivo   Příměsi   Přísady   Vodní součinitel   Modul pružnosti   Smršťování   Dotvarování   Alkalicko-křemičitá reakce   Karbonatace   XF1 XF2 XF3 XF4   XC1 XC2 XC3 XC4   Plastifikátory   Provzdušňující přísada   Složení betonu   Křivka zrnitosti   Konzistence betonu   Sednutí kužele   Betonárna   Ukládání betonu   Ošetřování betonu   Pevnost v tlaku–zkouška   Prostý tah–zkouška   Příčný tah–zkouška   Tah za ohybu–zkouška   Maximální průsak tlakovou vodou   Specifikace betonu   SCC Vláknobeton   Popílek   UHPC   Pohledový beton   Grafický beton   Výroba transportbetonu v ČR

Forma výuky (léto 2023)

Prezenční.

Exkurze (léto 2023)

Pro přihlášené je XX.5. 2023 připravena komentovaná prohlídka betonárny společnosti TBG Metrostav na Rohanském ostrově. Sraz je ve XX hod. před vstupem do administarativní budovy (50.0978036N, 14.4556400E). Předpokládaná doba prohlídky je cca 80 min.


 
 
 
 

Michal Števula              26.3.2023