Betony speciálních vlastností (133YBSV)    2021


Stavební fakulta ČVUT v Praze, Katedra betonových a zděných konstrukcí

Přednášející

Ing. Michal Števula, Ph.D.
prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc. FEng.
Ing. Robert Coufal, Ph.D.
Ing. Kristýna Vinklerová
doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.
Ing. Petr Finkous
Ing. Karel Šeps
MgA. Zuzana Čížková

Podrobný plán semestru (léto 2021)

Pátek od 10.00 do 11.50, MS Teams.

1. týden    19.2.2021    Števula (1,13)
2. týden    26.2.2021    Števula (2,5)
3. týden    5.3.2021    Vinklerová (8)
4. týden    12.3.2021    Števula (3)
5. týden    19.3.2021    Vašková (6)
6. týden    26.3.2021    Šeps (4)
7. týden    2.4.2021    státní svátek - Velký pátek
8. týden    9.4.2021    Števula (11)
9. týden    16.4.2021    Coufal, Vítek (7)
10. týden    23.4.2021    Števula (12)
11. týden    30.4.2021    Finkous (8)
12. týden    7.5.2021    Števula (9,10)
13. týden    14.5.2021    Čížková (13)

Konzultace s prezentací (každá individuálně a maximálně 10 min.) pro udělení zápočtu:

17.5.2021 - 9.00 až 10.00
19.5.2021 - 9.00 až 10.00

Předchozí ročníky:   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013

Náplň předmětu

1. Úvod. Ukázky realizovaných moderních betonů. Druhy moderních betonů. Názvy. Pojmy.
2. Základní mechanicko-fyzikální vlastnosti. Specifikace betonu. Pevnost v tahu, tlaku, modul pružnosti. Zkoušení.
3. Složky betonu, hydratace, teplo (druhy, funkce, vzájemné působení, vliv na vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu).
4. Beton z recyklovaného kameniva. Druhy recyklovaného kameniva, zdroje, možnosti, omezení. Legislativa.
5. Dotvarování, smršťování. Mechanismus. Opatření. Souvislosti.
6. Vláknobetony: drátkobetony, polymerbetony. Vlastnosti, složení, výhody, omezení, zkoušení, výroba, náročnost, cena, ukázka konkrétních realizací. Proč používat tento materiál.
7. UHPC: Vlastnosti, složení, výhody, omezení, náročnost, cena, výroba, zkoušení, ukázka konkrétních realizací s vysvětlením proč byl použit tento materiál.
8. Pohledové betony, bednění. (Probarvené betony, broušené, otisk bednění, Grafický beton. Bednící systémy.) Rozdělení. Možnosti. Vlastnosti, složení, výhody, omezení, výroba, zkoušení, náročnost, cena, ukázka konkrétních realizací s vysvětlením, proč byl použit tento materiál.
9. Lehké betony, těžké betony. Vlastnosti, složení, výhody, omezení, výroba, zkoušení, náročnost, cena, ukázka konkrétních realizací s vysvětlením proč byl použit tento materiál.
10. Stříkané betony. Vlastnosti, složení, výhody, omezení, výroba, zkoušení, náročnost, cena, ukázka konkrétních realizací s vysvětlením, proč byl použit tento materiál.
11. Ošetřování betonu. Klimatické vlivy a jejich důsledky pro vlastnosti betonu. Opatření. Vnitřní ošetřování.
12. Trvanlivost. Beton a agresivní prostředí. Beton při zatížení požárem. Karbonatace, mráz a rozmrazování s i bez CHRL, chemická agresivita. Alkalicko-křemičitá reakce. Beton s odolností vůči průsaku tlakové vody. Primární odolnost betonu versus sekundární ochrana. Beton v požární situaci. Opatření. Souvislosti. Příklady realizací.
13. Moderní beton v mimořádných aplikacích. Sochy, nábytek apod. Možnosti. Vlastnosti, složení, výhody, omezení, náročnost, cena, ukázka konkrétních realizací s vysvětlením proč byl použit tento materiál.
14. Předvedení studentských powerpointových prezentací.

Poznámky

1. Výklad je podáván v souvislostech: příčina - následek.
2. Konkrétní materiál ukázán z několika pohledů: architekt, projektant, výrobce, zhotovitel, cena.
3. Každá přednáška obsahuje ukázky skutečných realizací s využitím právě probíraného betonu.
4. V tomto semestru se bohužel neuskuteční žádná exkurze.

Podmínky k udělení zápočtu

1. Odpovídající účast na přednáškách.
2. Odevzdání prezentace na dané téma do 9. 4. 2021, 10 slidů v powerpointu.
3. Vyzvaná prezentace na základě bodu č. 2.

Informace o betonu

Časopis:
Beton TKS
Knihy:
M. Collepardi – Moderní beton
P.C. Aitcin – Vysokohodnotný beton
Technická pravidla ČBS 03 (2018) Pohledový beton
Technická pravidla ČBS 04 Vodonepropustné betonové konstrukce
Technická pravidla ČBS 05 Modul pružnosti betonu
Web:
eBeton.cz – specifikace betonu
eBeton.cz – Průvodce betonářskou normou ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404
eBeton.cz – Návod na použití betonu

Pojmy, o kterých se v předmětu hovoří

Voda   Cement   Kamenivo   Příměsi   Přísady   Vodní součinitel   Modul pružnosti   Smršťování   Dotvarování   Alkalicko-křemičitá reakce   Karbonatace   XF1 XF2 XF3 XF4   XC1 XC2 XC3 XC4   Plastifikátory   Provzdušňující přísada   Složení betonu   Křivka zrnitosti   Konzistence betonu   Sednutí kužele   Betonárna   Ukládání betonu   Ošetřování betonu   Pevnost v tlaku–zkouška   Prostý tah–zkouška   Příčný tah–zkouška   Tah za ohybu–zkouška   Maximální průsak tlakovou vodou   Specifikace betonu   SCC Vláknobeton   Popílek   UHPC   Pohledový beton   Grafický beton

Forma výuky (léto 2021)

Distanční výuka bude probíhat prostřednictvím videokonferencí. Časy budou uvedeny na tomto webu. Software: MS Teams.

Exkurze (léto 2021)

Obvyklá exkurze do sídla společnosti PERI se v tomto semestru neuskuteční.

Prohlídka betonárny společnosti TBG Metrostav na Rohanském ostrově se v tomto semestru neuskuteční.


 
 
 
 

Michal Števula              10.5.2021