Betony speciálních vlastností (133YBSV)    2019


Stavební fakulta ČVUT v Praze, Katedra betonových a zděných konstrukcí

Přednášející

Ing. Michal Števula, Ph.D.
prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc. FEng.
Ing. Robert Coufal, Ph.D.
Ing. Kristýna Vinklerová
doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.
doc. Ing. Karel Kolář, CSc.
Ing. Petr Finkous
Ing. Karel Šeps
MgA. Zuzana Čížková

Náplň předmětu

1. Úvod. Ukázky realizovaných moderních betonů. Druhy moderních betonů. Názvy. Pojmy.
2. Základní mechanicko-fyzikální vlastnosti. Specifikace betonu. Pevnost v tahu, tlaku, modul pružnosti. Zkoušení.
3. Složky betonu, hydratace, teplo (druhy, funkce, vzájemné působení, vliv na vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu).
4. Beton z recyklovaného kameniva. Druhy recyklovaného kameniva, zdroje, možnosti, omezení. Legislativa.
5. Dotvarování, smršťování. Mechanismus. Opatření. Souvislosti.
6. Vláknobetony: drátkobetony, polymerbetony. Vlastnosti, složení, výhody, omezení, zkoušení, výroba, náročnost, cena, ukázka konkrétních realizací. Proč používat tento materiál.
7. UHPC: Vlastnosti, složení, výhody, omezení, náročnost, cena, výroba, zkoušení, ukázka konkrétních realizací s vysvětlením proč byl použit tento materiál.
8. Pohledové betony. (Probarvené betony, broušené, otisk bednění, Grafický beton apod.) Rozdělení. Možnosti. Vlastnosti, složení, výhody, omezení, výroba, zkoušení, náročnost, cena, ukázka konkrétních realizací s vysvětlením, proč byl použit tento materiál.
9. Lehké betony, těžké betony. Vlastnosti, složení, výhody, omezení, výroba, zkoušení, náročnost, cena, ukázka konkrétních realizací s vysvětlením proč byl použit tento materiál.
10. Stříkané betony. Vlastnosti, složení, výhody, omezení, výroba, zkoušení, náročnost, cena, ukázka konkrétních realizací s vysvětlením, proč byl použit tento materiál.
11. Ošetřování betonu. Klimatické vlivy a jejich důsledky pro vlastnosti betonu. Opatření. Vnitřní ošetřování.
12. Trvanlivost. Beton a agresivní prostředí. Beton při zatížení požárem. Karbonatace, mráz a rozmrazování s i bez CHRL, chemická agresivita. Alkalicko-křemičitá reakce. Beton s odolností vůči průsaku tlakové vody. Primární odolnost betonu versus sekundární ochrana. Beton v požární situaci. Opatření. Souvislosti. Příklady realizací.
13. Moderní beton v mimořádných aplikacích. Sochy, nábytek apod. Možnosti. Vlastnosti, složení, výhody, omezení, náročnost, cena, ukázka konkrétních realizací s vysvětlením proč byl použit tento materiál.
14. Komentovaná prohlídka betonárny.

Poznámky

1. Výklad je podáván v souvislostech: příčina - následek.
2. Konkrétní materiál ukázán z několika pohledů: architekt, projektant, výrobce, zhotovitel, cena.
3. Každá přednáška obsahuje ukázky skutečných realizací s využitím právě probíraného betonu.
4. V rámci poslední přednášky je obvykle domluvena komentovaná prohlídka betonárny v Praze.

Podmínky k udělení zápočtu

1. Odpovídající účast na přednáškách.
2. Odevzdání prezentace na dané téma do 3. 4. 2019, 10 slidů v powerpointu.
3. Vyzvaná prezentace na základě bodu č. 2.

Informace o betonu

Časopis:   Beton TKS
Knihy:       M. Collepardi – Moderní beton
                  P.C. Aitcin – Vysokohodnotný beton
Web:         eBeton.cz – specifikace betonu

Pojmy, o kterých se v předmětu hovoří

Voda   Cement   Kamenivo   Příměsi   Přísady   Vodní součinitel   Modul pružnosti   Smršťování   Dotvarování   Alkalicko-křemičitá reakce   Karbonatace   XF1 XF2 XF3 XF4   XC1 XC2 XC3 XC4   Plastifikátory   Provzdušňující přísada   Složení betonu   Křivka zrnitosti   Konzistence betonu   Sednutí kužele   Betonárna   Ukládání betonu   Ošetřování betonu   Pevnost v tlaku–zkouška   Prostý tah–zkouška   Příčný tah–zkouška   Tah za ohybu–zkouška   Maximální průsak tlakovou vodou   Specifikace betonu   SCC Vláknobeton   Popílek   UHPC   Pohledový beton   Grafický beton

Podrobný plán semestru (léto 2019)

Čtvrky od 12.00 do 13.40, C 215.

1. týden    21.2.2019    Števula (1,13)
2. týden    28.2.2019    Števula (3)
3. týden    7.3.2019    Števula (2)
4. týden    14.3.2019    Števula (5)
5. týden    21.3.2019    Vinklerová (8)
6. týden    28.3.2019    Vašková (6)
7. týden    4.4.2019    Vítek, Coufal (7)
8. týden    11.4.2019    Števula (9,10)
9. týden    18.4.2019    Šeps (4)
10. týden    25.4.2019    výuka přesunuta na 26.4.   Finkous (8) - exkurze do sídla spol. PERI (viz níže)
11. týden    2.5.2019    ------
12. týden    9.5.2019    Števula (11,12)
13. týden    16.5.2019    Exkurze na betonárnu TBG Metrostav (14)

Předchozí ročníky:   2018 2017

Exkurze (léto 2019)

Pro přihlášené je 26.4. 2019 připravena prohlídka centrály spol. PERI (krátká přednáška a pak showroom). Odjezd autobusu od FSv v 8 hod. Předpokládaný návrat okolo 13. hodiny.

Pro přihlášené je v PÁTEK 17.5. 2019 připravena komentovaná prohlídka betonárny společnosti TBG Metrostav na Rohanském ostrově. Sraz je ve 9.00 u administarativní budovy. Předpokládaná doba prohlídky je 60-90 minut (50.0983147N, 14.4562803E).


 
 
 
 

Michal Števula              5.2019