Betony speciálních vlastností (133YBSV)    2022


Stavební fakulta ČVUT v Praze, Katedra betonových a zděných konstrukcí

Přednášející

Ing. Michal Števula, Ph.D.
prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc. FEng.
Ing. Robert Coufal, Ph.D.
Ing. Kristýna Vinklerová
doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.
Ing. Petr Finkous
Ing. Karel Šeps
MgA. Zuzana Čížková

Podrobný plán semestru (léto 2022)

Pátek od 10.00 do 11.40. C221.

1. týden    18.2.2022     Števula (1,13)
2. týden    25.2.2022     Števula (2,5)
3. týden    4.3.2022    Števula (2,3)
4. týden    11.3.2022    Števula (1,2)
5. týden    18.3.2022    Števula (12)
6. týden    25.3.2022    Števula (5,9,10)
7. týden    1.4.2022    Števula (6,11)
8. týden    8.4.2022    Vašková (6)
9. týden    15.4.2022    Velký pátek - státní svátek
10. týden    22.4.2022    Vítek, Coufal (7)
11. týden    29.4.2022    Šeps (4)
12. týden    6.5.2022    Vinklerová (8)
13. týden    13.5.2022    Exkurze na betonárnu TBG Metrostav (14)

Konzultace s prezentací pro udělení zápočtu

každá individuálně a maximálně 10 min.: 16.5.2022 - 10.00 až 11.00 hod.


Předchozí ročníky:   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013

Náplň předmětu

1. Úvod. Ukázky realizovaných moderních betonů. Druhy moderních betonů. Názvy. Pojmy.
2. Základní mechanicko-fyzikální vlastnosti. Specifikace betonu. Pevnost v tahu, tlaku, modul pružnosti. Zkoušení.
3. Složky betonu, hydratace, teplo (druhy, funkce, vzájemné působení, vliv na vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu).
4. Beton z recyklovaného kameniva. Druhy recyklovaného kameniva, zdroje, možnosti, omezení. Legislativa.
5. Dotvarování, smršťování. Mechanismus. Opatření. Souvislosti.
6. Vláknobetony: drátkobetony, polymerbetony. Vlastnosti, složení, výhody, omezení, zkoušení, výroba, náročnost, cena, ukázka konkrétních realizací. Proč používat tento materiál.
7. UHPC: Vlastnosti, složení, výhody, omezení, náročnost, cena, výroba, zkoušení, ukázka konkrétních realizací s vysvětlením proč byl použit tento materiál.
8. Pohledové betony, bednění. (Probarvené betony, broušené, otisk bednění, Grafický beton. Bednící systémy.) Rozdělení. Možnosti. Vlastnosti, složení, výhody, omezení, výroba, zkoušení, náročnost, cena, ukázka konkrétních realizací s vysvětlením, proč byl použit tento materiál.
9. Lehké betony, těžké betony. Vlastnosti, složení, výhody, omezení, výroba, zkoušení, náročnost, cena, ukázka konkrétních realizací s vysvětlením proč byl použit tento materiál.
10. Stříkané betony. Vlastnosti, složení, výhody, omezení, výroba, zkoušení, náročnost, cena, ukázka konkrétních realizací s vysvětlením, proč byl použit tento materiál.
11. Ošetřování betonu. Klimatické vlivy a jejich důsledky pro vlastnosti betonu. Opatření. Vnitřní ošetřování.
12. Trvanlivost. Beton a agresivní prostředí. Beton při zatížení požárem. Karbonatace, mráz a rozmrazování s i bez CHRL, chemická agresivita. Alkalicko-křemičitá reakce. Beton s odolností vůči průsaku tlakové vody. Primární odolnost betonu versus sekundární ochrana. Beton v požární situaci. Opatření. Souvislosti. Příklady realizací.
13. Moderní beton v mimořádných aplikacích. Sochy, nábytek apod. Možnosti. Vlastnosti, složení, výhody, omezení, náročnost, cena, ukázka konkrétních realizací s vysvětlením proč byl použit tento materiál.

Poznámky

1. Výklad je podáván v souvislostech: příčina - následek.
2. Konkrétní materiál ukázán z několika pohledů: architekt, projektant, výrobce, zhotovitel, cena.
3. Každá přednáška obsahuje ukázky skutečných realizací s využitím právě probíraného betonu.
4. V tomto semestru se bohužel neuskuteční žádná exkurze.

Podmínky k udělení zápočtu

1. Odpovídající účast na přednáškách.
2. Odevzdání prezentace na dané téma do 15. 4. 2022, 10 slidů v powerpointu.
3. Vyzvaná prezentace na základě bodu č. 2.

Informace o betonu

Časopis:
Beton TKS
Knihy:
M. Collepardi – Moderní beton
P.C. Aitcin – Vysokohodnotný beton
Technická pravidla ČBS 03 (2018) Pohledový beton
Technická pravidla ČBS 04 Vodonepropustné betonové konstrukce
Technická pravidla ČBS 05 Modul pružnosti betonu
Web:
eBeton.cz – specifikace betonu
eBeton.cz – Průvodce betonářskou normou ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404
eBeton.cz – Návod na použití betonu

Pojmy, o kterých se v předmětu hovoří

Voda   Cement   Kamenivo   Příměsi   Přísady   Vodní součinitel   Modul pružnosti   Smršťování   Dotvarování   Alkalicko-křemičitá reakce   Karbonatace   XF1 XF2 XF3 XF4   XC1 XC2 XC3 XC4   Plastifikátory   Provzdušňující přísada   Složení betonu   Křivka zrnitosti   Konzistence betonu   Sednutí kužele   Betonárna   Ukládání betonu   Ošetřování betonu   Pevnost v tlaku–zkouška   Prostý tah–zkouška   Příčný tah–zkouška   Tah za ohybu–zkouška   Maximální průsak tlakovou vodou   Specifikace betonu   SCC Vláknobeton   Popílek   UHPC   Pohledový beton   Grafický beton   Výroba transportbetonu v ČR

Forma výuky (léto 2022)

Forma výuky bude upřesněna. Zatím předpokládám přednášky "naživo".

Exkurze (léto 2022)

Pro přihlášené je 13.5. 2022 připravena komentovaná prohlídka betonárny společnosti TBG Metrostav na Rohanském ostrově. Sraz je ve 10 hod. před vstupem do administarativní budovy (50.0978036N, 14.4556400E). Předpokládaná doba prohlídky je cca 80 min.


 
 
 
 

Michal Števula              15.5.2022