Betony speciálních vlastností (133YBSV)    2020


Stavební fakulta ČVUT v Praze, Katedra betonových a zděných konstrukcí

Přednášející

Ing. Michal Števula, Ph.D.
prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc. FEng.
Ing. Robert Coufal, Ph.D.
Ing. Kristýna Vinklerová
doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.
Ing. Petr Finkous
Ing. Karel Šeps
MgA. Zuzana Čížková

Náplň předmětu

1. Úvod. Ukázky realizovaných moderních betonů. Druhy moderních betonů. Názvy. Pojmy.
2. Základní mechanicko-fyzikální vlastnosti. Specifikace betonu. Pevnost v tahu, tlaku, modul pružnosti. Zkoušení.
3. Složky betonu, hydratace, teplo (druhy, funkce, vzájemné působení, vliv na vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu).
4. Beton z recyklovaného kameniva. Druhy recyklovaného kameniva, zdroje, možnosti, omezení. Legislativa.
5. Dotvarování, smršťování. Mechanismus. Opatření. Souvislosti.
6. Vláknobetony: drátkobetony, polymerbetony. Vlastnosti, složení, výhody, omezení, zkoušení, výroba, náročnost, cena, ukázka konkrétních realizací. Proč používat tento materiál.
7. UHPC: Vlastnosti, složení, výhody, omezení, náročnost, cena, výroba, zkoušení, ukázka konkrétních realizací s vysvětlením proč byl použit tento materiál.
8. Pohledové betony, bednění. (Probarvené betony, broušené, otisk bednění, Grafický beton. Bednící systémy.) Rozdělení. Možnosti. Vlastnosti, složení, výhody, omezení, výroba, zkoušení, náročnost, cena, ukázka konkrétních realizací s vysvětlením, proč byl použit tento materiál.
9. Lehké betony, těžké betony. Vlastnosti, složení, výhody, omezení, výroba, zkoušení, náročnost, cena, ukázka konkrétních realizací s vysvětlením proč byl použit tento materiál.
10. Stříkané betony. Vlastnosti, složení, výhody, omezení, výroba, zkoušení, náročnost, cena, ukázka konkrétních realizací s vysvětlením, proč byl použit tento materiál.
11. Ošetřování betonu. Klimatické vlivy a jejich důsledky pro vlastnosti betonu. Opatření. Vnitřní ošetřování.
12. Trvanlivost. Beton a agresivní prostředí. Beton při zatížení požárem. Karbonatace, mráz a rozmrazování s i bez CHRL, chemická agresivita. Alkalicko-křemičitá reakce. Beton s odolností vůči průsaku tlakové vody. Primární odolnost betonu versus sekundární ochrana. Beton v požární situaci. Opatření. Souvislosti. Příklady realizací.
13. Moderní beton v mimořádných aplikacích. Sochy, nábytek apod. Možnosti. Vlastnosti, složení, výhody, omezení, náročnost, cena, ukázka konkrétních realizací s vysvětlením proč byl použit tento materiál.
14. Komentovaná prohlídka betonárny.

Poznámky

1. Výklad je podáván v souvislostech: příčina - následek.
2. Konkrétní materiál ukázán z několika pohledů: architekt, projektant, výrobce, zhotovitel, cena.
3. Každá přednáška obsahuje ukázky skutečných realizací s využitím právě probíraného betonu.
4. V rámci poslední přednášky je obvykle domluvena komentovaná prohlídka betonárny v Praze.

Podmínky k udělení zápočtu

1. Odpovídající účast na přednáškách.
2. Odevzdání prezentace na dané téma do 6. 4. 2020, 10 slidů v powerpointu.
3. Vyzvaná prezentace na základě bodu č. 2.

Informace o betonu

Časopis:   Beton TKS
Knihy:       M. Collepardi – Moderní beton
                  P.C. Aitcin – Vysokohodnotný beton
Web:         eBeton.cz – specifikace betonu
                  eBeton.cz – průvodce betonářskou normou ČSN EN 206+A1

Pojmy, o kterých se v předmětu hovoří

Voda   Cement   Kamenivo   Příměsi   Přísady   Vodní součinitel   Modul pružnosti   Smršťování   Dotvarování   Alkalicko-křemičitá reakce   Karbonatace   XF1 XF2 XF3 XF4   XC1 XC2 XC3 XC4   Plastifikátory   Provzdušňující přísada   Složení betonu   Křivka zrnitosti   Konzistence betonu   Sednutí kužele   Betonárna   Ukládání betonu   Ošetřování betonu   Pevnost v tlaku–zkouška   Prostý tah–zkouška   Příčný tah–zkouška   Tah za ohybu–zkouška   Maximální průsak tlakovou vodou   Specifikace betonu   SCC Vláknobeton   Popílek   UHPC   Pohledový beton   Grafický beton

Podrobný plán semestru (léto 2020)

Pondělí od 8.00 do 9.40, C 221.

1. týden    17.2.2020    Števula (1,13)
2. týden    24.2.2020    Vašková (6)
3. týden    2.3.2020    Števula (2,3)
4. týden    9.3.2020    Števula (5)
5. týden    16.3.2020    VÝUKA POZASTAVENA
6. týden    23.3.2020    8.30 - 9.30 (MS Teams meeting) Števula (12)
7. týden    30.3.2020    8.30 - 9.30 (MS Teams meeting) Števula (11,12)
8. týden    6.4.2020    8.30 - 9.30 (MS Teams meeting) Coufal, Vítek (7)
9. týden    13.4.2020    Velikonoční pondělí
10. týden    20.4.2020    8.30 - 9.30 (MS Teams meeting) Šeps (4)
11. týden    27.4.2020    8.30 - 9.30 (MS Teams meeting) Finkous (8)
12. týden    4.5.2020    8.30 - 9.30 (MS Teams meeting) Števula (9,10)
13. týden    11.5.2020    8.30 - 9.30 (MS Teams meeting) Števula (konzultace)

konzultace s prezentací (každá individuálně a maximálně 10 min.)

29.4.2020 - 13.00 až 15.00
30.4.2020 - 13.00 až 15.00
6.5.2020 - 13.00 až 15.00
11.5.2020 - 8.30 až 9.30

Předchozí ročníky:   2019 2018 2017

Video pomocí MS Teams (léto 2020)

V důsledku událostí spojených s Corona virem, bude další výuka, až do odvolání probíhat prostřednictvím videokonferencí. Časy budou uvedeny na tomto webu. SOFTWARE: MS Teams. Pro uživatele MS Office by měl být tento doplněk zdarma. Nainstalujte si jej a vyzkoušejte základní funkce.

Exkurze (léto 2020)

Exkurze plánovaná na 27.4. 2020 do sídla společnosti PERI je zrušena. Výuka proběhne ve formě přednášky pomocí MS Teams (viz výše).

Prohlídka betonárny společnosti TBG Metrostav na Rohanském ostrově plánovaná na 11.5. 2020 je díky opatřením v souvislosti s Corona virem zrušena. Místo ní budou konzultace prostřednictvím MS Teams (viz výše).


 
 
 
 

Michal Števula              4.5.2020