Betony speciálních vlastností (133YBSV)    2017


 

Přednášející

Ing. Michal Števula, Ph.D.
prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc. FEng.
Ing. Robert Coufal, Ph.D.
Ing. Kristýna Vinklerová
doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.
doc. Ing. Karel Kolář, CSc.
Ing. Petr Finkous
Ing. Karel Šeps
MgA. Zuzana Čížková

Náplň předmětu

1. Úvod. Ukázky realizovaných moderních betonů. Druhy moderních betonů. Názvy. Pojmy.
2. Základní mechanicko-fyzikální vlastnosti. Specifikace betonu. Pevnost v tahu, tlaku, modul pružnosti. Zkoušení.
3. Složky betonu, hydratace, teplo (druhy, funkce, vzájemné působení, vliv na vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu).
4. Beton z recyklovaného kameniva. Druhy recyklovaného kameniva, zdroje, možnosti, omezení. Legislativa.
5. Dotvarování, smršťování. Mechanismus. Opatření. Souvislosti.
6. Vláknobetony: drátkobetony, polymerbetony. Vlastnosti, složení, výhody, omezení, zkoušení, výroba, náročnost, cena, ukázka konkrétních realizací. Proč používat tento materiál.
7. UHPC: Vlastnosti, složení, výhody, omezení, náročnost, cena, výroba, zkoušení, ukázka konkrétních realizací s vysvětlením proč byl použit tento materiál.
8. Pohledové betony. (Probarvené betony, broušené, otisk bednění, Grafický beton apod.) Rozdělení. Možnosti. Vlastnosti, složení, výhody, omezení, výroba, zkoušení, náročnost, cena, ukázka konkrétních realizací s vysvětlením, proč byl použit tento materiál.
9. Lehké betony, těžké betony. Vlastnosti, složení, výhody, omezení, výroba, zkoušení, náročnost, cena, ukázka konkrétních realizací s vysvětlením proč byl použit tento materiál.
10. Stříkané betony. Vlastnosti, složení, výhody, omezení, výroba, zkoušení, náročnost, cena, ukázka konkrétních realizací s vysvětlením, proč byl použit tento materiál.
11. Ošetřování betonu. Klimatické vlivy a jejich důsledky pro vlastnosti betonu. Opatření. Vnitřní ošetřování.
12. Trvanlivost. Beton a agresivní prostředí. Beton při zatížení požárem. Karbonatace, mráz a rozmrazování s i bez CHRL, chemická agresivita. Alkalicko-křemičitá reakce. Beton s odolností vůči průsaku tlakové vody. Primární odolnost betonu versus sekundární ochrana. Beton v požární situaci. Opatření. Souvislosti. Příklady realizací.
13. Moderní beton v mimořádných aplikacích. Sochy, nábytek apod. Možnosti. Vlastnosti, složení, výhody, omezení, náročnost, cena, ukázka konkrétních realizací s vysvětlením proč byl použit tento materiál.
14. Komentovaná prohlídka betonárny.

Poznámky

1. Výklad je podáván v souvislostech: příčina - následek.
2. Konkrétní materiál ukázán z několika pohledů: architekt, projektant, výrobce, zhotovitel, cena.
3. Každá přednáška obsahuje ukázky skutečných realizací s využitím právě probíraného betonu.
4. V rámci poslední přednášky je obvykle domluvena komentovaná prohlídka betonárny v Praze.

Podmínky k udělení zápočtu

1. Odpovídající účast na přednáškách.
2. Odevzdání prezentace na dané téma v předem stanoveném termínu, v powerpointu (10 slidů).
3. Vyzvaná prezentace na základě bodu č. 2.

Informace o betonu

Časopis:   Beton TKS
Knihy:       M. Collepardi – Moderní beton
                  P.C. Aitcin – Vysokohodnotný beton
Web:         eBeton.cz

Pojmy, o kterých se v předmětu hovoří

Voda   Cement   Kamenivo   Příměsi   Přísady   Vodní součinitel   Modul pružnosti   Smršťování   Dotvarování   Alkalicko-křemičitá reakce   Karbonatace   XF1 XF2 XF3 XF4   XC1 XC2 XC3 XC4   Plastifikátory   Provzdušňující přísada   Složení betonu   Čára zrnitosti   Konzistence betonu   Sednutí kužele   Betonárna   Ukládání betonu   Ošetřování betonu   Pevnost v tlaku–zkouška   Prostý tah–zkouška   Příčný tah–zkouška   Tah za ohybu–zkouška   Maximální průsak tlakovou vodou   Specifikace betonu   SCC Vláknobeton   Popílek   UHPC   Pohledový beton   Grafický beton

Podrobný plán semestru (léto 2017)

Čtvrtky od 8.00 do 9.40, C 219.

1. týden    23.2.2017   Števula (1)
2. týden    2.3.2017   Števula (3)
3. týden    9.9.2017   Vinklerová (8)
4. týden    16.3.2017   Vašková (6)
5. týden    23.3.2017   Števula (2,5)
6. týden    30.3.2017   Števula (9,10)
7. týden    6.4.2017   Čížková (13)
8. týden    13.4.2017   Šeps (4)
9. týden    20.4.2017   ------------
10. týden    27.4.2017   Finkous (8)
11. týden    4.5.2017   Števula (11,12)
12. týden    11.5.2017   Vítek, Coufal (7)
13. týden    18.5.2017   Exkurze (14)

Pro přihlášené bude připravená prohlídka betonárny společnosti TBG Metrostav na Rohanském ostrově.


 


Michal Števula              3.2017